Do wakacji pozostało dni.


UWAGA!ZWROT KOSZTÓW ZA USZKODZONE, ZNISZCZONE

LUB ZAGUBIONE PODRĘCZNIKI

Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek:

02 8802 0002 2001 0007 8618 0001

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę oraz za jaki podręcznik dokonujecie Państwo wpłaty.