Do wakacji pozostało dni.


WRACAMY:-)


W związku z zakończeniem ferii zimowych podaję informacje obowiązujące od poniedziałku, 18 stycznia 2021roku:

Oddział przedszkolny oraz klasy I-III szkoły podstawowej:

Dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kontynuują zajęcia stacjonarne w taki sam sposób, jak odbywało się to przed przerwą świąteczną i feriami zimowymi.

Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej - w szkole.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem podanym rodzicom przez wychowawców.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ oraz GIS- zamieszczone w dzienniku elektronicznym.

Wydawanie obiadów w szkole dla uczniów dożywianych z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III rozpocznie się od poniedziałku 18.01.2021 r.

Klasy IV-VIII szkoły podstawowej:

Klasy IV-VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym. Nauka, tak jak przed feriami, będzie odbywała się za pomocą platformy Documaster Campus i Skypa wg dotychczasowo obowiązującego planu z niewielkimi zmianami.

Od środy 20 stycznia 2021 wracają konsultacje dla uczniów z klas IV-VII potrzebujących pomocy oraz dla uczniów klasy Ósmej.

W szkole pełni dyżur psycholog i pedagog.

CZEKAMY NA WASJ