Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Uczniowie >> Absolwent szkoły

Absolwent szkoły


Pragniemy, aby Absolwenci naszej Szkoły:


1. Pracowali nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwijali swoje pasje i zainteresowania,
 
2. Mieli szacunek dla rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza dla prawidłowego rozwoju i szczęścia, nie tylko pojedynczych ludzi , ale i dla całego społeczeństwa,
 
3. Umieli rzetelnie pracować, mieli szacunek dla pracy innych ludzi, byli zaradni i odpowiedzialni,
 
4. Byli aktywni i twórczy – potrafili zaprezentować i obronić własne zdanie, szanując innych, którzy mają odmienne poglądy,
 
5. Odpowiedzialnie funkcjonowali w demokratycznym społeczeństwie i właściwie rozumieli ideały demokracji, tolerancji, wolności, 
 
6. Potrafili i chcieli podejmować wybory,  sprzyjające zachowaniu szeroko pojętego zdrowia,
 
7. Znali i szanowali historię, kulturę i tradycję regionu i kraju,
 
8. Potrafili samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji, umieli oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez mass media,
 
9. Byli wrażliwi na otaczającą ich przyrodę i piękno natury oraz postrzegali świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii,
 
10. Mieli szerokie zainteresowania i pasje poznawcze.