Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Dla nauczycieli >> Dokumenty do pobrania dla nauczycieli

Dokumenty do pobrania dla nauczycieli

Rozporządzenie - ocenianie, klasyfikowanie
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Procedura dokonywania oceny
Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli