Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Koła zainteresowań >> Koło przyrodnicze - KLUB NASZEJ ZIEMI "EKO-FANI"

Koło przyrodnicze - KLUB NASZEJ ZIEMI "EKO-FANI"

    

KLUB EKO-FANI został powołany w kwietniu 2012 roku. Członkami Klubu w roku szkolnym 2012/2012 są:

- Krystyna Gorczowska

- Wioletta Maśko

- Rozalia Tomasiak

- Katarzyna Machnik

- Emilia Nykaza

- Gabriela Krokosz

- Agnieszka Śliwa

- Agnieszka Woźniak

- Daniel Tomasiak

- Norbert Bieda

- Kacper Ogorzały

- Patrycja Borucka

- Julia Ciołkiewicz

- Joanna Gorczowska

- Jan Gal

- Emil Ogorzały

 

Członkowie klubu zobowiązują się przestrzegać niżej wymienionych zasad:

1.                  Słuchamy siebie nawzajem

2.                  Nie przekrzykujemy siebie

3.                  Nie przeklinamy

4.                  Wywiązujemy się z obietnic i powierzonych zadań

5.                  Nie deptamy roślin

6.                  Przychodzimy regularnie na spotkania

7.                  Aktywnie uczestniczymy w zajęciach

8.                  Szanujemy swoich kolegów i koleżanki

9.                  Dbamy o otaczające Nas środowisko

10.              Pomagamy potrzebującym

11.              Żyjemy w zgodzie z naturą

.

DZIAŁANIA KLUBU IV-VI 2012:

- Założenie klombu kwietnego przed szkoła

- Realizacja programu „Ogród ostoją zwierząt” zasianie kwiat pól i łąk za budynkiem szkoły

- Realizacja projektu „Woda darem życia”

 

Spotkania w nowym roku szkolnym odbywają się w środy o  godzinie 12.20 i w miarę potrzeb w piątki bądź soboty

Proponowane działanie na rok szkolny 2012/13

- Rozbudowa ogródka kwietnego

- Projekt „Woda darem życia” – organizacja apelu podsumowującego

- Budki dla ptaków

- Sztuka orgiami – figury zwierząt

- Poznajemy okolice

- Uczestnictwo w akcjach Klubów Naszej Ziemi:

projekt BOMBINA

- Członkowie Klubu przeprowadzą zajęcia warsztatowe w młodszych klasach na temat segregacji śmieci

 

Sekretarz Klubu – Emilia Nykaza prowadzi kronikę Klubu

SERDECZNIE DZIĘKUJE WSZYSTKIM KLUBOWICZOM "EKO-FANOM" ZA AKTYWNE UCZESTNICTWO I DZIAŁANOŚĆ. JESTEŚCIE SUPER :) 

 

 

 

                                                      

 

 

Wyswietlen: 1557