Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna


OFERTA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W MOCHNACZCE WYŻNEJ

Czas pracy Przedszkola.

Przedszkole czynne w godz. 8.00 -13.00

Żywienie.

Dwa posiłki dziennie:
- godz. 9.10 -   kanapka lub drożdżówka z ciepłą hebatą
- godz. 11.00 -  II śniadanie kanapka i herbata lub płatny ciepły posiłek( 5.00 zł)

OFERTA EDUKACYJNA

W przedszkolu staramy się zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości  i prawidłowych postaw moralno-społecznych.
Opiekę wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  
 
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:
wychowanie zdrowotno - ruchowe
wychowanie muzyczne
wychowanie plastyczne
kształcenie umiejętności matematycznych
przygotowanie do nauki czytania i pisania
 
Nauczyciele stwarzają doskonałe warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia dodatkowe. 

Wszystkim dzieciom zapewniona jest bezpłatna nauka języka angielskiego w ramach godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  lekcje katechezy i zajęcia rytmiczne.
 
Dzieci z wadami wymowy mogą skorzystać z  ćwiczeń pod opieką zatrudnionego u nas logopedy. W Zespole pracuje także pedagog i specjalista do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 
W ciągu roku szkolnego organizujemy szereg imprez:
 • Dzień Przedszkolaka
 • Andrzejki
 • Dzień Misia
 • Mikołajki
 • Przedstawienia Teatrzyków kukiełkowych
 • Wigilia połączona z wystawieniem "Jasełek" 
 • "Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Piknik Rodzinny
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Dzień Dziecka
 • Wyjazdy do Teatru GROTESKA( raz w roku)
 • Olimpiada Przedszkolaka
 
Wszystkie dzieci już od najmłodszych lat uczestniczą w atrakcyjnych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych .
Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
 
Całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:
zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania,
edukację matematyczną,
poszerzenie wiedzy o przyrodzie i otaczającym świecie,
poznawanie samego siebie,
rozwijanie mowy i myślenia,
wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji,
poznawanie i uwrażliwianie na piękno polskiej literatury dziecięcej.

W godzinach poobiednich dzieci uczestniczą w zajęciach:
wyrównawczych,
utrwalających,
rozwijających indywidualne zainteresowania i umiejętności.
 
W przedszkolu, dzieci mają szansę rozwijać pierwsze dziecięce przyjaźnie. Tu urzeczywistniają się dziecięce marzenia.

ROZKŁAD  DNIA: pracy przedszkola
 
Przedszkole jest czynne w godz. 8.00 – 13.00
 
Rozkład dnia: 
 
8.00 – 8.30  
Schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe.
 
8.45 – 9.00
Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
 
9.00 - 9.10
Czynności higieniczno - samoobslugowe związane z przygotowaniem do posilku.
 
9.10 - 9.30
Śniadanie. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.
 
9.30 - 10.30
Realizacja zajęćdydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. .
 
10.30 - 11.00
Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.
 
11.00 - 11.10
Porządkowanie sali. Czynności higieniczno - samoobslugowe związane z przygotowaniem do posilku.
 
11.10 - 11.30
Obiad.
 
11.30 - 12.00 
Leżakowanie.
 
12.00 - 12.10
Czynności samoobslugowe w szatni związane z przygotowaniem do wyjścia.
 
12.10 - 13.00
Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Spacer po okolicy.
 
13.00
Rozchodzenie się do domu.