Do wakacji pozostało dni.
Strona główna >> Podziękowania

Podziękowania


 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PRZYJACIOŁOM NASZEJ SZKOŁY:

ZA WSPARCIE FINANSOWE -POMOC W PRZYGOTOWANIU DNAI DZIECKA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 :

PAŃSTWU DANUCIE I KRZYSZTOFOWI MACHNIKOM

PAŃSTWU BOGUMILE I JÓZEFOWI KURUCOM

BANKOWI SPÓŁDZIELCZEMU W MUSZYNIE/ O. W KRYNICY-ZDROJU

ZA POMOC  w pozyskaniu FUNDUSZY NA REMONT KOTŁOWNI

PANU STANISŁAWOWI GALOWI

ZA WPÓŁPRACĘ PRZY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO mPOTĘGA:

PANIOM Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH MOCHNACZKA WYŻNA:

PANI ANNIE BI ŁEK I PANI AGNIESZCE SZCZOTCE

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

ZA POMOC DLA PRZEDSZKOLA: PANI IWONIE OGORZAŁY- MIKOSZ

ZA POMOC DLA SZKOŁY: PANI ANECIE WÓJCIK 

RODZICOM ZA POMOC PRZY REMONCIE SZKOŁY: PANI OLDZE TOMASIAK, PANI IWONIE MACHNIK- TAKŻE ZA ZAKUP FARBY, PANI MARCIE ŚLUSARCZYK, PANU MARKOWI KOTASOWI, PANI BOGDANOWI ŚWIĘTKOWI,

 

 

GORĄCO DZIĘKUJEMY NASZYM PRZYJACIOŁOM, SPONSOROM, DARCZYŃCOM - WSZYSTKIM OSOBOM I INSTYTUCJOM WSPIERAJĄCYM FINANSOWO, RZECZOWO CZY PRACĄ SPOŁECZNĄ DZIAŁALNOŚĆ NASZEJ SZKOŁY

 PODZIĘKOWANIA

DLA

Bogumiły i Józefa Kuruców

za pomoc w organizacji Dnia Dziecka 2015

 

 Dla

Kazimiery i Jana Galów

 

 

Marii i Andrzeja oraz Sabiny i Lidii Gal

 

 

Krystyny Gal-Mazur z rodziną

 

 

Antoniny i Edwarda Wójcików

 

 

Anieli i Adama Kukulaków

 

Marcina Stasika z rodziną

 

Łukasza Stasika z rodziną

 

Bożeny i Radosława Kulasów

 

Marii i Stanisława Pawlaków

Elzbiety i Dariusza Bryja   

ZA PAMIĘĆ, PIĘKNE ŻYCZENIA I WSPARCIE FINANSOWE UDZIELONE SZKOLE Z OKAZJI JEJ JUBILEUSZU

PODZIĘKOWANIA
DLA
BANKU SPÓLDZIELCZEGO W MUSZYNIE ODDZIAŁ W KRYNICY-ZDROJU
ZA POMOC FINANSOWĄ W ZAKUPIE NAGRÓD DLA NAJLEPSYCH UCZNIÓW  I KSIĄŻK DO BIBLIOTEKI
PODZIĘKOWANIA
DLA

 

PAŃSTWA DANUTY I KRZYSZTOFA MACHNIKÓW 
WŁAŚCICIELI  FIRMY „MACHNIK”
ZA WIELOKROTNĄ POMOC I WSPARCIE ORAZ  UCZESTNICTWO W ŻYCIU SZKOŁY 

DLA
Pana Krzysztofa  Rudnickiego
Dyrektora 
FIRMY COCA -COLA HBC Polska Sp. z o.o.
za wsparcie finansowe

DLA
Księdza Jana Godka
Proboszcza Parafii rzymsko-katolickiej w Mochnaczce Niżnej
za pomoc rzeczową

DLA
Pana Dominika Kukulaka absolwenta naszej szkoły
za pomoc rzeczową dla Przedszkola

Dla
Pana Mariana Łuszczaka
Za ciekawe spotkania w Chacie Leśnej na Kopciowej oraz świąteczną choinkę
 
Dla
Pana Adama Machnika
za wykonanie pięknej gwiazdy dla szkolnej grupy kolędnicznej
 
Dla
Pani Katarzyny Zygmunt i jej współpracowników
za podarowanie Szkole drukarki laserowej
 
Dla
Firmy BIEDRONKA-biuro regionalne w Wojniczu,
Pana Krzysztofa  Rudnickiego
 
Dyrektora 
FIRMY COCA -COLA HBC Polska Sp. z o.o.
Pani Anety Ogorzały-Kobak, Państwu Małgorzacie i Tadeuszowi Piwowarom
Państwu Słyszom z Tylicza
i Państwu Willas z Krynicy-Zdoju
za pomoc w organizacji Sportowego Pikniku Rodzinnego

DLA
WIELU RODZICÓW i DZIADKÓW UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY, którzy swoją pracą społeczną pomagają ISTNIEĆ I ROZWIJAĆ SIĘ SZKOLE
 
Dyrektor , Rada Pedagogiczna i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Mochnaczce Wyżnej