Do wakacji pozostało dni.

Działania w szkole w ramach projektu:

 

I Warsztaty Akademia Leśnego Odkrywcy

Zajęcia poprowadzone przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie p. Rafała Jastrzębskiego, p. Fabiana Przepióra, p. Dr Magdalenę Frączek. Warsztaty przeprowadzone zostały dla uczniów klas IV-VI. Celem głównym  warsztatów było wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju.

 

II. 15.04.2016 EKOLOGICZNY KREATYWNY PIĄTEK

Uczniowie klas IV-VI wykonywali dla mlodszych kolegów ekologiczne zabawki "EKO-BUDOWLE" np. eko-pociąg, Częśc uczniów projektowała ekologiczne stroje, a pozostali uczyli się jak kreatywnie wykorzystac gazety do ekologicznych wyrobów: pudełka, koszyki, kapelusze itp. 

 

III. Ogródek

Rodzice wzięli aktywny udział w tworzeniu nowego ogródka przyszkolnego. Z pieniędzy pozyskanych z projektu zakupiliśmy ziemię kompostową oraz bardzo dużo kwiatów. Rodzice pomogli w rozplantowaniu Ziemi w ogrodzie oraz ułożeniu kamieni, natomiast uczniowie zasiali kwiatki w miniszklarniach oraz brali czynny udział w sadzeniu zakupionych roślin.

 

IV. Warsztaty "Energia Odnawialna"

Warsztaty zostały przeprowadzone 16 maja przez pracownika Fundacji Wspierania Inicjatych Ekologicznych - p. Sylwię Filas. Zostały przedstawione nastepujące zagadnienia :

• Energia i jej wykorzystanie w życiu codziennym;

- źródła energii i ich rodzaje;

- odnawialne źródła energii:

- budowa i zasada działania kolektora słonecznego, modułu fotowoltaicznego, turbin wiatrowych,

- pomp ciepła z wykorzystaniem egzemplarza pokazowego;

- wady i zalety poszczególnych rodzajów energii odnawialnej;

- dostępne zasoby poszczególnych rodzajów energii;

- aspekty środowiskowe i społeczne związane z wykorzystywaniem poszczególnych typów energii i infrastrukturą z nią związaną;

- strefy wietrzności a energia wiatru;

- głęboka płytka geotermia – możliwości wykorzystania i obszary perspektywiczne;

 - rodzaje biomasy – prezentacja form i kształtów biopaliw stałych;

- budowa, zasady działania i rodzaje małych i dużych elektrowni wodnych.

 

V ŚCIEŻKA EDUKACYJNA FELECZYN  20.05.2015r.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na ścieżce przyrodniczej Feleczyn w miejscowości Łabowa. Zajęcia poprowadził podleśniczy p. Marek Kołacz.Uczniowie podczas wycieczki poznali jak funkcjonuje szkólka leśna, rozpoznawali gatunki drzew iglastych i liściastych, dowiedzieli się co oznacza pojęcie przebudowa drzewostanu, poznali funkcje lasu a na końcu uczestniczyli w Quizie leśnym za który każdy uczeń otrzymał leśne gadżety. Dziękujemy p. Markowi za przeprowadzenie zajęć i spędzenie z Nami wspólnego czasu oraz serdeczne podziękowania dla p. Bartłomieja Sołtysa za zorganizowanie zajęć i Quizu z nagrodami.